Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bederven. Daarom is de jaarlijksche huispoets noodzakelijk.

De huisvrouw moet hare werkzaamheden zoo regelen, dat zij den gewonen gang van zaken niet stoort en daarom moet zij niet alles tegelijk overhoop halen.

Men beginne bovenaan met den zolder.

Wat zich daar bevindt wordt afgestoft en op orde gesteld; oude prullen, die tot niets meer dienen, worden aan kant gedaan en, wanneer zulks noodig is, worden maatregelen genomen tegen motten of ander ongedierte; eindelijk wordt de vloer geschrobd. Een volgenden dag bestede men aan den kelder en zoo neme men ieder dag een of ander vertrek onder handen.

In de woonkamer worden eerst de kachelpijpen gereinigd, dan de schoorsteen geveegd en de kachel gepoetst.

De wanden en het plafond worden met zuivere doeken, om een bezem of raagbol geslagen, afgewreven en indien zulks noodig is, gewit.

De kasten worden uitgepakt, van binnen en van buiten afgewasschen en weer goed geordend. De vensterramen, deuren en plinten worden met een zachten doek of borstel afgezeept. Bij het afzeepen moet men onderaan beginnen, anders komen er streepen in het hout; het afgezeepte wordt dan met helder water afgewasschen en afgedroogd. Daarna krijgen spiegels, schilderijen, beelden, vazen enz. hunne beurt en worden weer netjes op hunne plaats gesteld.

In de slaapkamer worden bedsteden en ledikan-

Sluiten