Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Verwarming der Woning.

§ 1. Kachels.

HKT is moeielijk te zeggen, welke kachels wel de beste zijn in een huishouden.

De vereischten voor een goede kachel zijn: 1". dat zij voortdurend eene gelijkmatige warmte afgeeft: 2". dat zij de brandstoffen zoo mogelijk geheel verteert; 3°. dat zij geen schadelijke gassen teruggeeft.

De thans veel gebruikte Brabantsche kachels schijnen nogal goed aan deze voorwaarden te voldoen, mits zij goed behandeld worden. De rooster, waarop het vuur ligt, moet niet te laag of te hoog aangebracht zijn en de staven niet te ver van elkaar, anders vallen de kleine stukjes kolen onverbrand er door heen.

Wat de kachelpijpen betreft, moet men toezien, dat ze niet doorgebrand of door roest of roet verteerd zijn; zij mogen niet dieper dan 5 centimeter in den schoorsteen zitten. Korte pijpen zijn niet voordeelig. omdat dan de warmte nutteloos door den schoorsteen ontwijkt. Hen flinke lange pijp doet

Sluiten