Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijKen lap geknipt worden. De lap voor de geeren bestemd wordt in de breedte dubbel gelegd en schuin doorgeknipt, zoodat men 8 geeren voor 2 hemden krijgt.

Om den hals te knippen, verdeelt men de bovenzijde, nadat de breedte dubbel gelegd is, in drie deelen: •, voor den schouder en 2, Voor den hals. I)e diepte van den hals is 1van de lengte. Het split wordt 25 cM. lang. De wijdte van den halsband is van 60 tot 70 cjM. De mouw kan .34 tot 48 cM. wijd zijn, de oksel 12 of 14 cM. in het vierkant. De lengte der mouw is van 15 tot 25 cM.

B. KINDERHEMD. Fig. 4.

\ oor een kinderhemd heeft men noodig 2 maal de lengte van liet hemd en 2 maal de lengte der mouwen. De wijdte is 1,, of 1 minder dan de lengte.

Voor jonge kinderen maakt men gewoonlijk een hemd met aangeknipte mouwen en geeren, derhalve

kinderhemd uit één stuk. Om het hemd te knippen, legt men de lengte dubbel. Langs de lengte en aan de bovenzijde wordt j afgemeten. Het armsgat is ' van de lengte en de wijdte van de mouw 2/n daarvan. Om den vorm aan het hemd te geven, wordt van af de mouw tot het vierde van de breedte in een gebogen lijn geknipt, daarna schuin tot onderaan. De bovenzijde langs de vouw wordt van af de mouw in 2 gelijke deelen verdeeld. De helft naar de vouw toe

Sluiten