Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

netjes is de breedte ' , meer dan de lengte, hij grootere is zij °f 1« rneer dan de lengte.

(i. ONIMiRROK. Fig. 14. 15. 1(). 17.

Onderrokken worden recht of met geeren gemaakt. Kinderrokken maakt men recht. Men heett 2, 2'/j of 3 banen noodig, berekend naar eene stofbreedte

van 85 cM.

Men plaatst het midden van een heele baan van voren, zoodat bij een rok met 3 banen het split in den naad van de achterbaan gemaakt wordt.

Is de rok 2 '/•> baan wijd, dan komt de halve baan van voren.

Gegeerde rokken kunnen gemaakt worden met een rechten of ronden band. Wordt op den rok een ronden band gezet, dan moet de rok zooveel korter zijn als de band hoog is. Men heeft 3 maal de lengte van den rok noodig. Om de voorbaan te knippen, wordt de breedte dubbel gelegd en hiervan

ONDER ROW.

Sluiten