Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(vertrekken meubelkatoen. Voor één persoon heeft nen 8 a 9 M. van 25 a .30 ets en .3 K.G. watten ian .30 a 40 ets noodig.

Men knipt de stof in 4 banen van 2 M. lengte, egt dan de bladen watten glad op de helft der stof mi maakt ze met groote rijgnaden vast; dan legt nen de andere helft der stof, die men eveneens net groote naden vasthecht, erover. Vervolgens naait of stikt men het geheel met niet te groote ruiten en eindelijk de randen aan elkander.

Heeft men oude wollen dekens, dan kan men die zeer doelmatig met eene dunne laag watten er tusschen werken.

Indien men bij bijzondere gelegenheden om dekens verlegen is. kan men zich behelpen met aan elkander geregen oude couranten of vellen pakpapier, die men tusschen de lakens op het bed legt. Men moet er echter eenige gaatjes in prikken, anders zouden ze te zeer verwarmen.

4. Bhddhlakkns.

Lakens maakt men van linnen, halflinnen of katoen. Men vindt tegenwoordig overal weefsels op allerlei breedte, zoodat men ze niet aan elkander behoeft te naaien. Katoen is te verkiezen boven linnen; het is veel beterkoop en dekt warmer. Men maakt de lakens gewoonlijk 2.40 M. lang. aan de bovenzijde een breeden en aan de onderzijde een smallen zoom.

Om de lakens lang te kunnen gebruiken moet men ze bijtijds omzetten. Zoodra ze in 't midden dun beginnen te worden, snijdt men ze in de lengte midden door en naait dan de zelfkanten aan elkaar

Sluiten