Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen niet eruit hangen. In de linnenkast stapelt men de gelijksoortige stukken regelmatig op elkander. Het pas gewasschen goed legt men onderaan. Kousen. kragen, enz. worden het best bewaard in eent lade.

§ 5. Merken van het goed.

Het merken van het goed kan op verschillende wijzen geschieden. Bene ordelijke huisvrouw zal geen enkel stuk tafel- of lijfgoed ongeteekend laten. Zulk een herkenningsteeken is vooral noodzakelijk al? liet goed op eene algemeene bleek gebleekt wordt.

Gewoonlijk teekent men het goed met den kruissteek in rood letterkatoen. Geborduurde letters zijn natuurlijk veel sierlijker.

Ook kan men in rood katoen de letters met een stiksteek werken, daartoe teekent men de letter? eerst met potlood.

■ Eindelijk kan men ook gebruik maken van letterinkt

Wollen en gebreide goederen merkt men met roode wol of dikke teekenkatoen. Men kan ook op band gestikte letters en getallen in den winkel koopen en die met een fijnen steek opnaaien.

HET BESTE EN VOORDEEUGSTE ADRES VAN l-T.IN DRUKWERK IS DE STOOMDRUKKERIJ VAN J. J. ROMEN & ZONEN TE ROERMOND.

ENORME LETTERVOORRAAD TOEREIKEND VOOR DE OMVANGRIJKSTE WERKEN.

É

Sluiten