Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurboter is liet vet, dat uitsluitend verkregen wordt uit melk, door deze te karnen. Margarine is een mengsel van melk met vet en een kleine hoeveelheid zuivere, verteerbare, plantaardige olie.Vergelijken wij natuurboter met margarine, dan zien wij dus, dat de eerste hoofdzakelijk bestaat uit vet, dat het dier in de melk afzondert en door karnen als boter wordt teruggegeven, terwijl margarine bestaat, uit gesmolten vet van het dier zelf. gekarnd met melk en plantaardige olie.

Wat nu de bereiding aangaat, dient bij de natuurboter zoowel als bij de margarine dezelfde zorg en zindelijkheid in acht te worden genomen, zal er aanspraak gemaakt kunnen worden op voortreffelijke kwaliteit. Men lette er daarom bij het koopen van beiden vooral nauwkeurig op, wie de fabrikanten zijn. Wij kunnen echter niet nalaten er tegen te waarschuwen, om toch vooral geen mindere kwaliteit margarine te koopen, die U aangeboden wordt met een pond of een half pond toe, of met bons voor cadeaux. Het moet immers óf uit de lengte óf uit de breedte komen en dus óf in prijs óf in kwaliteit gezocht worden. Verlangt gij voortreffelijke, zuivere kwalitet margarine, koopt dan een algemeen bekend merk en wij aarzelen niet in verband hiermede, te wijzen op de in dit bock voorkomende annonces \ oor de Solo-margarine. Immers in het feit. dat de Solonmrgarine duurder in prijs is clan andere margarine soorten en toch een der meest gevraagde merken is en blijft; ligt het onweersprekelijke bewijs, dat het publiek van hare voortreffelijkheid overtuigd is. ze voor de beste houdt.

Sluiten