Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deele aan het dieren- en ten deele aan het plantenrijk.

Menschen, die zwaren arbeid verrichten, hebben meer vet in hun voedsel noodig. dan degenen, die een zittend leven leiden. Te veel vet schaadt en leidt tot vetzucht.

a. Rundervet moet hard en geelachtig zijn. Slecht vet is week. wit of roodachtig en geaderd.

b. Varkensvet, nierenvet of reuzel is wit, vast en frisch van geur. Plukvet is minder hard en roodachtig.

c. Schapenvet is harder en witter dan rundervet. 't Wordt weinig gebruikt in de keuken, doch past goed bij witte rapen en kool.

cl. Raapolie moet klaar en helder zijn en geen bitteren bijsmaak hebben. Oude olie is beter en voordeeliger dan versche.

e. Slaolie of olijfolie is lichtgeel en bijna zonder smaak.

Bewaren. «Vet mag niet bewaard worden in koperen vaatwerk, omdat er dan gevaar is voor vergiftiging door kopergroen. Olie bewaart men in goed gesloten flesschen.

B. Plantaardige Vokdixus.uiddki.hn.

1. Peulvruchten

Onder peulvruchten worden gerekend rijpe linzen, boonen en erwten; de onrijpe behooren tot de groenten. Onder alle plantaardige voedingsmiddelen bevatten zij 't meeste eiwit, daarenboven zijn ze rijk aan zetmeel en suiker, kali en kalk. Zij zijn echter arm aan vet. weshalve ze moeten toebereid worden met vet varkensvleesch of spek.

Sluiten