Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieert men eene spijs, die het vleesch gevoegeliik kan vervangen.

\'an versche varkensbeenderen laat zich eene heerlijke soep bereiden.

!n plaats van boter of vet kan men bij vele spijzen uitgebrande raapolie gebruiken, b.v. voor het bakken van aardappelen, bokking, pannekoek, voor uiensaus enz.

In plaats van boter bij 't brood neme men margarine, die zeer voedzaam en doorgaans minstens even zindelijk is toebereid als boter. Ook kan men gebruiken: reuzel met een weinig zout bestrooid, versche melkkaas, peren- of appelensiroop of honig.

Het is al zeer moeielijk om altijd de juiste hoeveelheid spijzen klaar te maken. De ondervinding is hier de beste leermeesteres. Blijven er overschotjes, dan vvete de huisvrouw die goed te pas te brengen b.v. bij het avondmaal of als toespijs voor den volgenden dag.

Hier volgen eenige praktische raadgevingen:

1. Het water, waarin erwten of boonen gekookt zijn, bevat veel voedingszouten en kan gebruikt worden om er een smakelijke meel-, uien- of aardappelsoep van te bereiden.

2. Water, waarin aardappelen of lever gekookt zijn, is goed om er erwten of boonen spoedig in gaar te koken.

•3. \an kleine vleeschrestjes of velletjes kan men smakelijke sausen bereiden.

4. Overgebleven vleeschnat of jusgebruike men om aardappelen te bakken of groenten te stoven.

Sluiten