Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Resten van sausen enz. kan men bij 't bereiden van soep te pas brengen.

t>. De bij 't uitbranden van vet overgebleven kaantjes zijn goed in sausen, gebakken aardappelen, bruine boonen of balkenbrei.

7. Zure spijzen hebben veel suiker noodig; om suiker te sparen kan men er een weinig soda bijvoegen.

8. Zuur geworden melk moet men niet wegwerpen. Zij is goed om er pannekoek mee te beslaan, en meelsoorten erin gaar te koken. Ook kan men er versche kaas van maken, die zeer gezond en voedzaam is.

9. Koffiedik en gebruikte theebladeren gebruikt men bij 't schoonmaken van flesschen, karaffen of glazen.

10. Bevroren aardappelen kan men ontdooien door ze in koud water te leggen. Men kan ze gebruiken in hutspot of zoetsmakende groenten.

i .3. Zorg voor afwisseling bij de maaltijden.

Het smakelijkste eten walgt op den duur, als men het dag in dag uit krijgt voorgezet. Er moet dus afwisseling zijn en hierin kan de huisvrouw hare vindingrijkheid toonen. Met een weinig overleg en goeden wil is het wel mogelijk voor eiken dag der week een ander maal te bereiden. Die afwisseling bevordert den eetlust en de goede luim.

Hier volgen eenige spiislijsten of menu's voor de gewone keuken.

Voor eiken dag der week vindt men vierderlei maaltijden aangegeven, benevens het nummer van

Sluiten