Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keukengerief en de te bereiden spijzen, maar ook de kookster zelf moet proper en zindelijk zijn. slordigheid en onzindelijkheid komen nergens slechter te pas dan bij 't koken. De kookster hebbe dus heur haar goed verzorgd, hare kleederen rein en net en zij verzuime niet, zoo dikwijls zulks noodig is. opnieuw haar handen te wasschen, alvorens daarmede vleesch, groenten, enz. te behandelen.

-. Niet minder is bij het koken overleg noodig

Kene goede kookster moet vooraf weten, wat zij zal koken en hoe zij het moet klaar maken. Het ware wel raadzaam, dat zij in 't begin der week de spijshjst klaar maakte voor eiken dag der week volgens de aanwijzingen op bladzijde 150 vermeld; dat zal haar in staat stellen om afwisseling in de maaltijden te brengen en zooveel mogelijk voor de lieele week hare provisie op te doen.

Weet zij niet meer juist, hoe het eene of andere gerecht moet worden klaar gemaakt, dan neme zij gerust dit boekje ter hand, waar zij de noodige inlichtingen zal vinden.

•5. Het toebereiden der spijzen moet verder met de noodige zorg geschieden. Ook hier geldt de regel: „wat ge doet, doe dat goed." De groenten moeten zorgvuldig schoongemaakt en gewasschen. het vleesch naar eisch behandeld, kruiden en specerijen in juiste hoeveelheid worden toegevoegd. W ie zulke schijnbare kleinigheden verwaarloost, ondervindt later daarvan de onaangename gevolgen.

4. Dan moet zij hare aandacht, zooveel zij kan. onverdeeld aan haar werk wijden. Bestendig dient tij er op te letten, dat het vuur niet te hard brandt.

Sluiten