Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat vleesch, groenten enz. niet droog koken. Wil zij gedurende het koken der spijzen eenig ander werk ter hand nemen — eene vlijtige huisvrouw kan immers niet met ledige handen toezien — dan mag ze toch niet vergeten geregeld naar den pot te zien, want het is zeer onaangenaam als haar de spijzen aanbranden.

5. Eindelijk moet de kookster kalm en niet overjlend te werk gaan. Door overhaasting worden de spijzen vaak bedorven. Is de tijd verspild of door murpraatjes verbeuzeld geworden, dan meent een nnverstandige vrouw, dat met hard stoken weer alles goed te maken is; doch juist het tegendeel is vaar. Door dat al te heete vuur verliezen de spijzen ran haar voedingswaarde of worden onverteerbaar.

2. Noodig keukengerief.

Hvenmin als een timmerman in staat is een kast e maken, als hij wel hout, maar geene gereed;chappen heeft, evenmin kan eene kookster een atsoenlijk maal bereiden, als zij geene geschikte ieukengereedschappen ter beschikking heeft.

Indien zij erop bedacht is goede, degelijke waar te koopen. die zorgvuldig behandelt en in eere houdt. San kan zij er lange jaren pleizier van hebben.

A. 1. Gebruik zoo weinig mogelijk koperen vaatwerk, wijl 't koper door vette, zure of zoute zelfstandigheden wordt aangetast en dan het zeer er^iftige kopergroen vormt. Laat nooit spijzen koud vorden in koperen ketels.

2 Ook met vertind vaatwerk moet men voor-

7

Sluiten