Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. De groenten worden met kokend water opgezet en, als ze half gaar zijn, gezouten.

(>. Knol- en wortelgewasssen worden dun geschild of geschrapt, in schijven gesneden en gewasschen. Schorseneeren kan men gemakkelijk schoon krijgen, als men ze even in kokend water gedompeld lieeft.

7. Gedroogde groenten legt men vóór het koken in koud water om haar 't verloren water terug te geven.

8. Behandeling van ooft.

1. Versche vruchten mogen niet in koud water blijven liggen, doch moeten vlug afgewasschen en met kokend water op 't vuur gezet worden.

2. Het best is ze te koken in een aarden of geëmailleerden pot. In ijzeren ketels worden ze zwart.

■3. (ledroogde vruchten worden eerst vlug afgewasschen, dan 4 a 8 uren in koud water geweekt en in datzelfde water gekookt.

3. Kookrecepten.

a. Soepen.

i. Vleeschsoep.

\ leeschsoep kan men op drieërlei wijze bereiden : (t- Goede soep, minder voedzaam vleesch. Men zet het vleesch met koud water en zout op. Voordat ze begint te koken wordt ze afgeschuimd. Daarna sluit men den ketel en laat ze 3 uren trekken. Dan

Sluiten