Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men neme minstens 2 zulke spenen in gebruik. Na gebruik worden ze in kokend w ater gereinigd en dan in gekookt zoutwater of in boorwater bewaard.

Elastieke of gummi slangen mzt glazen buisje zijn ten zeerste af te keuren, omdat zij niet behoorlijk kunnen gereinigd worden. In Frankrijk zijn ze zelfs verboden.

Onreine flessc/ien en gummi slangen zijn volgens de geneesheeren, de moordenaars van eene groote menigte kinderen.

Eene zorgzame moeder zal dus aan het gereedmaken en reinigen der zuigflesch hare grootste oplettendheid wijden en dat werk altijd zelf doen.

6. In de eerste 4 of 5 maanden moet het kind de melk zuigen. Men legge het kind op zijde en late het gedurende 10 a 15 minuten niet te haastig drinken, terwijl men de flesch vasthoudt. Het is zeer verkeerd het kind niet de flesch in de wieg te leggen en het dan maar aan zijn lot over te laten.

In 24 uren geeft men (> a 7 keer een flesch. In de eerste week om de ,3 uren en laten om de 3 of 4 uren. 's Nachts moet men het kind laten slapen. Alléén in de eerste paar maanden mag men — als hiervoren reeds gezegd — het 's nachts eene flesch geven.

7. De moeders worden dringend vermaand aan de kinderen geen fopper of zuiglapje te geven mi ze stil te houden. Het kind ondervindt daarvan :il te dikwijls de noodlottige gevolgen in mond. naag en ingewanden, .la. niet weinig kinderen sterzen dientengevolge een vroegen dood!

Sluiten