Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten vrij blijven. Het is goed t kind door den dag nu en dan eens los te maken, opdat het zich geheel vrij kunne bewegen; dat is ook gedurende den slaap zeer gewenscht. Na 6 weken moest men het kind niet meer inpakken, maar het kleedjes laten dragen.

2. Bed. Gebruik geen schommelwieg. De schommelingen werken nadeelig op hersenen en ingewanden. Daarom neme men een vast bedje, vaste wieg of kinderwagen. Men legge het kind op een matras van paardenhaar of zeegras en niet op een veeren onderbed. Het kussen, dat niet te hoog mag zijn, moet gevuld worden met zeegras of kaf. niet mei veeren.

Dan moet het kind zijn eigen bedje hebben en niet gelegd worden bij de ouders. Men legge het kind op zijn rechterzijde, want op de linkerzijde slapen belemmert de regelmatige werking van het hart, daar de kinderborstkast nog te week is; nien dekke het niet te warm toe.

s Winters moet het bedje verwarmd worden door middel van een kruik met warm water. Men late echter de kruik niet in bed liggen als het kind er in gelegd wordt. Dan hange men losjes over de wieg een licht gordijn van neteldoek en bedekke niet het hoofdje van 't kind.

3. Slaap. Hoe jonger het kind, des te meer rust heeft het noodig. Gedurende de eerste dagen zijns levens doet het niets dan eten en slapen. Na N maanden en tot het 3de jaar moet het in den namiddag nog eemge uren slapen. De rusttijden moeten zooveel mogelijk regelmatig van elkander

Sluiten