Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Stuipen. Zoodra het kind stuipaanvallcn krijgt, roepe men den dokter. Intusschen kan men het kind, gedurende 10 minuten baden in een bad van 35° C., waarbij borst, armen en beenen flink moeten gewreven worden. Na het baden legt men het kind in een wollen deken gewikkeld, in bed en aan zijn voetjes een kruik met warm water met een natten doek omwikkeld.

8. Klierziekte ontstaat door overerving of ook door onvoldoende of ondoelmatige voeding. Aan klierachtige kinderen geve men geen scherp gezouten of gekruide spijzen, geen koffie, thee, bier, wijn of bouillon. Het beste voedsel voor zulke kinderen is: melk, eieren, brood, haverdegort, rijst,groenten, vruchten en matig vleesch. Zeer aan te bevelen is appelmoes, daarbij veel lichaamsbeweging en veel zuivere lucht.

('. Dauwworm of hoofdzeer mag niet met water behandeld worden. De beste remedies zijn: nauwgezette zindelijkheid, inwrijvingen met warme slaolie, omslagen met warme kamillenthee, bepoederen met een of andere meelsoort.

Sommige bijgeloovige menschen meenen geheel ten onrechte, dat huiduitslag niet mag verdreven worden, uit vrees dat hij anders „naar binnen slaat."

Hoe eerder die wordt genezen, des te beter.

10. Hoofdonreinheid of luizen verdrijft men door wasschingen met lauw zeepwater en met een fijnen haarkam. Mijten en luizeneitjes verdwijnen doorliet hoofd te wasschen eerst met azijn en dan met lauw zeepwater. Ook kan men 's avonds het hoofd inwrijven met gelijke deelen petroleum en slaolie en s morgens wasschen met lauw water en witte zeep.

Sluiten