Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opmerKzaam te maken, door tc zeggen : „O. hoe lekker!" enz.

Buitentijds geve men den kinderen niet licht iets te eten en eene moeder zou zeer verkeerd handelen altijd maar toe te geven, als het kind om eten vraagt.

Aan tafel moet zij er op letten, dat de kinderen niet te veel of te gulzig eten. als er iets wordt opgediend wat van hun gading is.

Vooral moet zij niet dulden, dat het kind bij het eten kieskeurig is. Ben kind moet alles leeren eten. Wil het van de een of andere spijs niet nemen, dan moet zij niet zoo onverstandig zijn iets anders in de plaats te geven. Zij moet liever het kind laten pruilen en later weer dezelfde spijs voorzetten.

Zeer verkeerd zou liet zijn aan het kind snoepcenten te geven, want de eens opgewekte snoeplust streeft altijd naar meer en zoo komt 't van snoepen tot stelen.

2. Kinderen brengen soms allerlei zaken thuis, die blijkbaar aan anderen toebehooren; dat mag de moeder niet dulden en zij moet er op aandringen het vreemd goed weer terug te geven, zelfs dan als de kinderen beweren het van hun kameraadjes ontvangen te hebben.

Hebben zij iets gevonden, waarvan de eigenaar bekend is. dan moeten zij het terstond terugbrengen. Is de eigenaar onbekend, dan late men hem opsporen.

Nooit mag geduld worden, dat de kinderen bij buurlui of in tuinen ooft of andere zaken stelen, dat zij het eigendom van anderen beschadigen of bederven. Zelfs bij het spelen moeten de kinderen

Sluiten