Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeg dat ge alles zult vergeven en vergeten, als hel zich wil beteren.

Zeer verkeerd zou eene moeder handelen, als zi.i al te spoedig vergiffenis schonk en het kind dan ging vleien en liefkoozen. Als zulk een kind reeds vroegtijdig weerspannig wordt en door zijne ongehoorzaamheid eene oorzaak van droefheid en zory is voor de moeder, dan mag deze het zich zelve wijten.

2. Belooning

Belooningen zijn een uitstekend opvoedingsmiddel. Dat vergeten echter vele ouders. Zij straffen meer dan noodig is en verzuimen van tijd tot tijd het goede te beloonen.

Met een druppel honig vangt men meer vliegen dan met een vat azijn.

Als uw kind goed oppast, zeg dan, dat ge tevreden zijt, dat het u veel genoegen verschaft enz. Zulke woorden bezielen het kind met fierheid en wekken in zijn hart het eergevoel, dat een spoorslag is tot edele daden. In de meeste gevallen is een goedkeurend woord van vader of moeder reeds een voldoend loon.

Met andere belooningen, als : geschenken, lekkernijen enz. moet men voorzichtig en spaarzaam zijn Een kinderhand is gauw gevuld. Men wachte zich dus voor overdrijving.

De belooning moet altijd iets buitengewoons blijven, eene verrassing, die het kinderhart stemt

tot dankbaarheid en aanspoort tot plichtbesef.

Sluiten