Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iicui en weer zwaaien, doch men houdt ze ongedwongen in de rechterhand, niet rechtuit onderden arm en niet over den schouder; vrouwen dragen ze schuin in den linkerarm.

8. Als ge een goede kennis op straat ontmoet groet hem dan op de gebruikelijke wijze en houd hem niet staande, tenzij gij hem belangrijk nieuws te vertellen hebt.

Hoogergeplaatste personen moet men op straat niet aanspreken, als zij niet het eerst daarmee beginnen en in alle geval moet men dan het onderhoud zeer kort maken.

9. Het zou onbeschaamd zijn iemand, met wien men niet zeer eigen is, te vragen, vanwaar hij komt of waar hij heengaat, of wat hij bij zich draagt enz.

K). Als gij iemand ontmoet, die door rang of stand boven u staat, moet ge in de meeste gevallen ter rechterzijde uitwijken en beleefd groeten, zonder iets te zeggen.

De mannen nemen tijdig hoed of pet af met de rechterhand of als die persoon rechts langs gaat met de linkerhand. De vrouwen maken eene meer of minder diepe hoofdbuiging.

Ontmoet gij zoo iemand op stoep of trottoir, laat hem dan langs de bebouwde zijde voorbijgaan; op een smallen weg of gang of trap dient ge te wachten totdat die persoon voorbij is.

11. Iedere groet moet behoorlijk worden beantwoord.

12. hen mindere reikt aan zijn meerdere niet liet eerst de hand toe en een man niet het eerst ïan eene vrouw; alleen bij goede kennissen of

Sluiten