Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Aan een Vicaris-generaal of Kanunnik: Hooseenvaarde Heer.

7. Aan Professoren van een Groot Seminarie ■ Zeereerwaarde Hooggeleerde Heer. Zijn zij tevens Kanunnik: Hoogeerw. Hooggel. Heer.

8. Aan Directeurs of Regenten van een Klein Seminarie: Zeereerwaarde Zeergeleerde Heer.

Aan professoren of leeraren of die den titel van doctor (Dr.) voeren: Weleerwaarde Zeergeleerde Heer.

10. Aan dekens of pastoors van aanzienlijke parochies: Zeereerwaarde Heer.

11. Aan andere pastoors: Weleerwaarde Heer.

12. ^ Aan kapelaans, rectors of geestelijken, die nog niet priester zijn : Eerwaarde Heer.

Heer ^ 351 °? °rde: Hooëwaanl>gst

14. Aan den Generaal eener orde : Hoogwaardig Heer. (Pater.)

Aan een Provinciaal: Hoogeerwaarde Heer

(rater.)

16. Aan een Definitor, Gardiaan, Rector of OversteZeereerwaarde Pater.

I/. Aan een Pater: Weleerw. Pater.

18. Aan de overige Kloosterlingen : Eerwaarde Erater, Broeder of Zuster.

Sluiten