Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u een dienst wil bezorgen, of u naar liet opgegeven adres wil vergezellen.

Wilt gij, ondanks de vele gevaren die u daar omringen, dienst nemen in eene groote stad, vraag dan eerst inlichting niet bij de eerste de beste verhuurster of een kantoor voor dienstboden maar bij de informatiebureaux der vereeniging tot bescherming van jeugdige meisjes, gevestigd te:

Antwerpen: Zusters Franciscanessen van de M. Familie, Markt St. .lacques ,38.

brusshl: Franciscanessen, Boulevard Clovis 3 en 5.

Luik: Liefdezusters, Place S. .lean 16.

Aken: Marienstift-Jacobstrasse 27.

Crhfeld : St. Josephiliaus, Tannenstrasse I.w.

DüSSELDORF: St. Anna-Stift, Rittenstrasse 20.

Gi.adbach: Katliarinen-Stift, Kaiserstrasse.

Keulen: Magdehaus, Streitzeuggasse 10.

Parijs: Avenue Beaucourt 15.

Amsterdam: Mej. Lefébure,Paulus-Potterstraat42.

Rotterdam: Pott. Burgemeester Hofmansplein 41.

'S-Hage: Gesticht Groenstein.

Maastricht: Mevr. Wittert v. Hoogland, Wijck, Wilhelmina-singel.

Notci. Wanneer de meisjes of hunne ouders willen weten, of eene aangeboden plaats geen gevaar oplevert voor geloof of zeden, kunnen zij zich tot bovenstaande adressen wenden. Men houde echter in 't oog, dat geen inlichtingen kunnen verstrekt worden, of men er veel verdient, uitstekend zal behandeld worden, enz.

0. Wees voorzichtig bij 't dienst nemen in hotels, koffiehuizen of herbergen, en tracht u eerst te

Sluiten