Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zinnige.dubbelzinnige gesprekken. Laat geen gemeenzaamheid, geen vleierij en geene ongepaste vrijheid toe. Waak, bid en vlucht.

6. Knoop geene verkeering aan zonder eerst uwe ouders of personen, in wie gij vertrouwen stelt, te raadplegen.

7. Als gij om eene of andere reden uwen dienst verlaat, zonder terstond een nieuwen te hebben gevonden, keer dan terug naar uwe ouders of naar een tehuis voor dienstboden buiten betrekking.

Wenken eener moeder aan hare dochter, die als kindermeisje in dienst trad.

a. Zorg, dat de kinderen zich niet wee doen en verwijder u nooit van hen buiten noodzakelijkheid.

b. Heeft een kind zich met of zonder uwe schuld bezeerd, waarschuw dadelijk de ouders.

c. Houd de kinderen rein.

(/. Wees liefderijk en goedaardig jegens de kinderen. Mochten ze u beleedigen, wacht u, ze te schelden of te slaan. De straf behoort aan de ouders.

e. Neem u in acht, dat de kinderen, hoe klein zij ook zijn mogen, nooit iets zien of hooren wat zondig of ongepast is.

ƒ. Maak de kinderen niet bang en verhaal hun geen bijgeloovige spookgeschiedenissen.

g. Beijver u met geduld en zachtmoedigheid het kwaad uit het kinderhart uit te roeien, zijne kwade neigingen te bestrijden en door woord en voorbeeld deugd en godsdienstzin aan te kweeken en te ontwikkelen.

Sluiten