Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wend. \ ooral moet men voorzichtig zijn met kwakzalversmiddelen, ook als die in de couranten geadverteerd zijn.

Bij ernstige ongesteldheden moet men zoo spoedig mogelijk den geneesheer raadplegen. Vele ziekten worden daardoor juist ongeneeslijk, wij! men te lang gewacht heeft alvorens geneeskundige hulp in te roepen.

£ 1. Eenige algeineene wenken.

De tijd van de komst des geneesheers is in den regel aan de verpleegster bekend. Zij zorge dat de kamer dan in orde is. Bij het bed plaatse zij een ledigen stoel en houde een waschkom met water, zeep en schoonen handdoek gereed, opdat de dokter zich, na den zieke behandeld te hebben, de handen kunne wasschen.

Verder moet zij erop bedacht zijn het verloop dei ziekte nauwkeurig na te gaan. om aan den geneesheer alles te kunnen mededeelen, wat deze verlangt te vernemen of wat hem belang inboezemt.

1. Een zieke, die koorts heeft, moet in bed verpleegd worden.

2. Het bed moet, zoo mogelijk, vrij staan, zóó dat men aan weerskanten erbij kan. Het mag echter niet staan dicht bii eene kachel of in den tocht Om het tochten bij t openen der kamerdeur tegen te gaan. kan men een tochtscherm plaatsen of een gordijn of laken voor het bed spannen.

•V _ Het bed moet goed zindelijk gehouden worden.

Sluiten