Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet met dat der familie gewasschen en nog veel minder door anderen gebruikt worden.

Lijders aan diphtherie, longontsteking en tering moet men niet op den grond of in een zakdoek laten spuwen, docli in een glas met water.

d. Men zorge voor goede luchtverversching.

e. De ziekenverpleger tnag in de ziekenkamer niet eten of drinken. Vóór men zich naar zulk een zieke begeeft, is het raadzaam iets te nuttigen. .Men wassche zich dikwijls de handen met zeep en borstel, spoele vaak den mond en verder zij men niet bevreesd voor besmetting.

ƒ. Als de zieke van zijne besmettelijke ziekte genezen is, moet de ziekenkamer ontsmet worden door afwasschingen met 5° „ carbolwater, ze moet opnieuw gewit worden. Het behangsel wordt met broodkruim afgewreven.

g. Beddegoed, matrassen, kleederen, enz. moeten of wel in de open lucht aan de zonnestralen worden blootgesteld of wel men kan ze ontsmetten door ze in de kamer te hangen en dan een pot met brandende houtskool, waarop een handvol zwavelbloem, in de kamer te plaatsen; de zwaveldamp doodt alle ziektekiemen.

Het veerenbed kan men ontsmetten zooals op bladz. 45 is aangegeven.

Meubelen en vloeren kan men afwasschen met ■ eene sublimaatoplossing (1 deel sublimaat op 1000 deelen water). Men zij hiermede echter voorzichtig. In plaats van sublimaat kan men ook een .V' „ oplossing van creolin gebruiken.

Sluiten