Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Eerste hulp bij plotselinge ongevallen.

Jn ieder huisgezin kunnen ongevallen voorkomen, waarbij spoedige hulp noodig is.

Het kan soms, vooral op afgelegen dorpen of gehuchten, voorkomen, dat een geneesheer niet tijdig ter plaatse kan zijn.

In zulke omstandigheden is het wel dienstig, dat er iemand aanwezig zij, die weet wat hij te doen heeft, om grooter kwaad te voorkomen.

Wij geven hier, aan de hand van bekwame geneesheeren, eenige raadgevingen voor sommige spoedeischende of gemakkelijk te verhelpen gevallen.

1. Bewusteloosheid door ziekte, verwonding, beroerte, hersenschudding, vallende ziekte, enz.

Men legge den lijder plat neer, het hoofd laag, als het gelaat bleek, — en hoog, ais het rood is. Men make alle nauwsluitende kleedingstukken los, besprenkele het gelaat met koud water of azijn, en late hem ammoniak, eau de Cologne of iets dergelijks ruiken. Kan de bewustelooze slikken, dan geve men hem kleine teugjes koffie, cognac of Hofmann'sdruppels in water. Bij ernstige gevallen hale men

Sluiten