Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rooae plek moet men met citroensap, azijn of salmiak bedruppelen of ze uitzuigen en den angel eruit lialen. \\ anneer eene wesp iemand bij 't eten of drinken in de keel gestoken heeft, neme men terstond een theelepel keukenzout met wat water bevochtigd en slikke dat langzaam door. Opzwelling en pijnen verdwijnen terstond.

(). Bloedvergiftiging bij verwondingen door naald, speld of eenig ander voorwerp.

De vinger en hand zwellen op onder hevige pijnen. Men moet eerst de wonde uitzuigen of uitbranden met gloeiende pook of breinaald. Ken probaat middel in zulke gevallen is den vinger of de hand te steken in zure melk of botermelk, die men nu en dan hernieuwt, na 2 uren is het gevaar geweken.

7. Dollehondsbeet. Hoofdzaak is te beletten, dat het gift met het bloed in het lichaam kome, door het lid boven de wonde af te binden met elastieken koord of bretel, anders met strik of doek. Dan tracht men de wond uit te zuigen, mits de lippen niet verwond zijn of uit te branden met gloeiende kool, breinaald enz.

8. Bij inwendige vergiftigingen door scherpe bijtende giften, als: rattekruid, phosphor, salpeter-, zwavel- of zoutzuur, kalk of loog, zendt men dadelijk naar den dokter of naar de apotheek om tegengift te halen. Intusschen moet men trachten het gift uit de maag te verwijderen of het onschadelijk te maken.

Bij vergiftigingen door loogen geve men azijn, citroensap, melk, olie, boter.

Bij vergiftigingen door zuren (zout-, zwavel-.

Sluiten