Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordig te zijn; zij zullen, gezamenlijk of afzonderlijk, tot rust der ziel een derde van den rozenkrans of een rozenhoedje bidden. Ook zullen de priesters in de H. Mis ten minste een memento houden, en de leeken, indien zij kunnen, de H. Communie opdragen, om voor den overledene den eeuwigen vrede af te smeeken. (Regel, Hoofdst. II, § 14).

V. Voor altijd.

Onder deze klasse worden die voorschriften gerangschikt, welke aan geen tijd of bijzondere omstandigheden verbonden zijn.

1. De leden moeten het klein scapulier met koord volgens gebruik dragen; dragen zij het niet, dan worden ze niet (geelachtig aan de verleende aflaten en voorrechten. (Regel, Hoofdst. I, § 3.)

2. Zij moeten in geheel hunne levenswijze, inzonderheid in hunne kleeding alle weelde en overdreven opschik vermijden, en dien regel der middelmaat in acht nemen, welke ieder volgens zijn staat past. (Regel, Hoofdst. II, § 1.)

3. Zij moeten zich met de meeste omzichtigheid verwijderd houden van te vrijzinnige tooneel voorstellingen, zooals over 't algemeen zijn die, welke in openbare schouwburgen gegeven worden; ook moeten zij vermijden gevaarlijke of

Sluiten