Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongepaste vermakelijkheden of uitspanningen, zooals openbare dansgezelschappen en meer soortgelijke bijeenkomsten. (Regel, Hoofdst. II, § 2.)

4. In spijs en drank moeten zij de matigheid onderhouden, zoodat zij daarin niet de bevrediging der zinlijkheid, maar het levensonderhoud zoeken; vooral in het gebruik van sterke of bedwelmende dranken moeten zij zich zeer nauwe grenzen stellen. (Regel, Hoofdst. II, § 3.)

5. In den huiselijken omgang moeten zij zich beijveren, om het goed voorbeeld te geven van een waarlijk christelijk leven, overeenkomstig de voorschriften der geboden van God en van de H. Kerk en de plichten van den bijzonderen stand, dien zij in het huisgezin innemen; de oefeningen van godsvrucht en de goede werken zullen zij door zedelijken en stoffelijken steun krachtdadig bevorderen. Boeken en nieuwsbladen of kranten, waaruit gevaar te vreezen is voor het geloof of de goede zeden, mogen zij in hunne huizen niet toelaten; zij zeiven zullen ze niet lezen en daarenboven waken, dat ze niet gelezen worden door hunne kinderen of onderdanen. (Regel, Hoofdst.

S *)■

6. Niet alleen onderling, maar ook ten opzichte van anderen moeten zij zorgvuldig eene welwillende liefde in acht nemen. Overal,

Sluiten