Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Missaal aangegeven verdienen dezelfde Tertiarissen, zoo zij eene kerk, waarin de zetel van het Genootschap is opgericht, bezoeken en daar volgens intentie van den Paus bidden, dezelfde aflaten, die zij op de voornoemde dagen zouden verdienen, zoo zij persoonlijk de kerken binnen of buiten Rome bezochten.

Deze Statie-dagen zijn de volgende :

i. i Januari 30 jaren en 30 quadrag.

2* 6 „ „ ,, „ „ „

3. Septuagesima )

4. Sexagesima ) 30 j. en 30 quadr.

5. Quinquagesima )

6. Aschwoensdag 15 j. en 15 quadr.

7. Elke dag v. d. Vasten 10 j. en 10

quadr.

8. IVe Zondag v. d. Vasten ie i. en

15 quadr.

9. Palmzondag 25 j. en 25 quadr.

10. Witte Donderdag. Volle aflaat. (Voorwaarden: biecht, communie, kerkbezoek en gebed voor den Paus).

ix. Goede Vrijdag ) . ,

12. Paaschzaterdag ) 3° j. en 30 quadr.

13. Paschen. Volle aflaat. (Voorwaarden:

als onder 10).

14. Paaschweek 30 j. en 30 quadr.

15. Kruisdagen 30 j. en 30 quadr.

16. O. H. Hemelvaart. Volle aflaat. (Voor¬

waarden : als onder 10).

Sluiten