Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17- Vigilie van Pinksteren 10 j. en 10 quadr.

18. Pinksteren en Pinksterweek 30 j. en

30 quadr.

19. Quatertemperdagen van September

10 j. en 10 quadr.

20. Ie, IIe en IVe Zondag van den Advent

en Quatertemperdagen van December 10 j. en ro quadr.

21. IIIe Zondag van den Advent 15 j.

en 15 quadr.

22. Vigilie van Kerstmis 15 j.en 15 quadr.

23. Kerstmis. Volle aflaat. (Voorwaarden :

als onder 10).

24. Nachtmis en dageraadsmis op Kerst¬

mis 15 j. en 15'quadr. (Voorwaarden : bijwonen der missen en gebed voor den Paus).

25. Op 26, 27 en 28 Dec. 30 j. en 30

quadr.

DERDE HOOFDSTUK. Gedeeltelijke Aflaten.

I. Een aflaat van zeven jaren en zeven

quadragenen aan alle Tertiarissen van beiderlei geslacht, die eene kerk, waarin de zetel van het Genootschap is opgericht, godvruchtig bezoeken en volgens intentie van den Paus bidden :

*i°. Op den dag van de Indrukking der H. VVondteekenen;

Sluiten