Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den \ liegenden Maki (Galeopithecus), den Vliegenden Fekhoorn (Pt v * \ van deze eewervelde ,•=, U' vereem8d- Maar bij geen

vliegvermogen zóó ontwikkeld als bij de vogels. Wij vinden dan ook allerlei eigenaardige inrichtingen in den bouw van liet vogellichaam, die in verband staan met liet vliegvermogen en die juist deze dieren maken tot zoo uitnemende vliegers, \ ®®1 beter dan een der andere dieren

Schedel van een papegaai, daaronder liet vierkantbeen (os Geraamte van een vogel.

quadratum) (Int tussclion scIiBflpl i*h 1»») 1

en onderkaak lig». Hierna,, is *

■ mol do onderkaak, ,1. met hol vloigel- been m/P™/!fU* l""'"1,"")' ''ou^een (os iloi), ƒ., zit-

been /, terwijl e dient tot aanhechting fhumeru^ /> n, u/' Sse*1'ia,n,,,'''n ("s pubis), 11. opperarmbeen

van spieren. ° \„Slii <P , I\,:adm?)' U' (ul,,a)' ^'hand-

In de bovenste afbeelding is o<t de ver- /<• /<» t>b , . Mc.- middenbandsbeenderen (nietaearpus),

nridingsplaats van bovensnavel en schedel T '<<('hpf.nh<>..n0^-|S VV ^ %'',,e'?rs ^halan?l>f>)- kuitbeen (femur),

9. het verhemelte. ' scheenbeen (tibia) Tm. loopbeen (tarso-metatarsus), /.gewricht

tussenen benedenbeen en Joopbeen, 0. teenen.

is. In de volgende regelen wenscli ik de meest in 't oog vallende eigenaardig, lieden m den bouw van het lichaam aan te wijzen.

Gering soortelijk gewicht, krachtige stofwisseling en groote spierkracht zijn de diie op den voorgrond tredende bijzonderheden.

Het geraamte is door rijkdom aan kalkzouten en reeds vroegtijdig tot stand om en de vergroeiing van veel beenderen krachtig maar toch niet zwaar. Het betrekkelijk geringe gewicht, dat natuurlijk het vliegen zooveel gemakkelijker maakt, wordt verkregen doordien veel beenderen niet met merg maar met uc zijn gevuld, en de holten, waarin die lucht aanwezig is, staan dan weer

Sluiten