Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE ONDERKLASSE:

CARINATAE, Kam vogels.

Loodrecht op het borstbeen staat een beenige kam, waaraan do

vleugelspieren vastgehecht zyn.

KIHiSTK (Hil)l-;:

Coraeiiformes, Scharrelaar?,.

Over liet algemeen niet zeer groote boomvogels, met in het nest blijvende jongen. Zij voeden zich öf met warmbloedige dieren en insekten, die 's nachts gejaagd worden (nachtvogels) en zijn met losliggende donkergekleurde veeren bekleed (nachtroofvogels), öf met muizen en visschen en insekten en wormen, die des daags gevangen worden (dagvogels) en zijn met heldergekleurde, vaak blauwe veeren getooid (Scharrelaars). Deze uitwendig zeer uiteenloopende groepen van vogels vertoonen inwendig veel punten van overeenkomst.

IvTsle ondemnlr:

Striges, / tien. _Xachfroo/vofjels

Zij zijn gekenmerkt door hun dikken, ronden kop, een grooten haakvormig omgebogen snavel, naar voren gerichte oogen, omgeven door een krans van borstelige veeren (sluier). De zeer groote ooropening, die door een huidklepje kan worden gesloten, is omgeven door een krans van stijve, naar buiten gebogen veertjes, die vaak een groot deel van liet aangezicht bedekken; eenige van deze veeren staan somtijds opgericht. Het loopbeen is dicht bevederd, de teenen zijn het dikwijls ook; de buitenste teen kan zcowel naar achteren als naar voren worden gericht. Do klauw van den middelsten teen is bij sommige

Sluiten