Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die liet noorden van Nieuw-Zeeland bewoont; de andere, die in liet zuiden woont, is de Aschgrauwe Kiwi (Apteryx Oweni G.).

Met de Kiwi's vertoonen twee eerst in den laatsten tijd uitgeroeide vogelgroepen groote overeenkomst, n.1. de Nieuw-Zeelandsche familie der Dinornithidae (Reuzenvogels) en het geslacht Aepyornis van Madagascar. ^ an het laatste weten wij weinig, van de eerste familie kennen wij uit goed bewaarde skeletten, eieren en veeren o. a. de Moa's van de Nieuw-Zeelandsche Maori s en andere geslachten (binornis, Palapttryx e. a.). De grootste van deze was

Plaat XXXII, F ig. 2 de Dinornis giganteus O., die 3 tot 4 M. hoog was en op een Struisvogel geleek. Vooral de Dinornis elephantopus had buitengewoon zware beenderen in zijn geraamte. Moa's bestonden nog, toen NieuwZeeland door de Europeanen ontdekt werd, en eerst in het begin der 19,le eeuw zijn zij door de Maori's geheel uitgeroeid.

ZEVENTIENDE ORDE: Casuariiformes, Kasuarisvogels.

Australische aan den Struis herinnerende vogels, met zijdelings saamgedrukten snavel, in ontwikkeling achtergebleven vleugels, drieteenige pooten en haarachtige veeren. Bij het geslacht Ka su ar is (Casuarius) ontbreken de stuurpennen geheel en de meeste der 6 tot 10 soorten zijn zwart van kleur. De kop der mannetjes is van een helm voorzien van hoorn, die gesteund wordt door het krachtig ontwikkelde zeefbeen. Kop en hals dragen naakte huidplooien. De meest bekende soort is

Plaat XXXI, Fig. 2 de I\ as u ar is (Casuarius galeatus V.).

De Nieuw-Hollandsche Emeu (Dromaeus Novae-Hollandiae G.) heeft geen helm en is grijsbruin gekleurd; hij plant zich in gevangenschap gemakkelijk voort: de donkergroene eieren worden door liet mannetje uitgebroed. Ook dit dier dreigt uit te sterven.

ACHTTIENDE ORDE:

Rheiformes, Nandoes.

Zuid-Amerikaansche op een Struis gelijkende loopvogels met rechten, platten snavel, weinig ontwikkelde, een spoor dragende vleugels, weinig samengestelde veeren en drieteenige pooten. Van de drie soorten is de meest bekende

Sluiten