Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. Bladz. /.

Valk (Toren-) 54 Vultur t'nlvus 57 Bladz.

„ (Witte) 58 monachus 57 Zaagbek 60

Valkachtigen 1), 58 Vultnridae 56 ,, (Groote) 60

Vanellus cristatus 46 „ (Kleinste) 60

Veldjakker 80 „ (Middelste) <»<>

Vetvogels 1(J *y Zangers - /

Vink (Appel-) 22 „ (Grond-) 29

„ (Citroen-) 28 Zangvogels 7, 'I, 11, 18

„ (Distel-) 22 ^ aad vogels 0, 11 ,, (fcehte) 21

„ (Geel-) 22 Walgvogel 39 Zeefsnaveligen 57

„ (Kleine Goud-) 22 Waterhoen 48, 49 Zonnevogels 25

„ (Halshand-) 21 Waterhoenders 48. 49 Zonvogel 2.»

.. (Riet-) 22 Wespendief 55 Zwaan 3

,, (Sneeuw-) 28 Wever (Gevlamde) 21 n (Tammo) 58

.. (Steen-) 46 Wevers 21 n (Wilde) .">8

(tijger-) 21 Wevervogels 21 n (Zwarte) 58

Vinken 6, 8, 9 Wielewaal 81 » (Zwarthals-) 58

„ (Halshand-) 21 Winter«>asten 9 Zwaluw (Boeren-) 25

Visch (Vliegende) 1 Winterkoninkje 8, 28 n (Gier-) 4, 8, II, 18. 19

Vischdiefje 8, 48 Witgatje 45 n (Alpen-Gier-) 19

A ischvogels (»<"» Witstaart 56 n (Huis-) 26

Vliegenvanger 8(1 Wouw 55 „ (Nacht) tl. 15, 16

ii (Bonte) 81 „ (Zwartbruine) 55 n (Oever-) 26

„ (Grauwe) 80 Wulp 45 » (Uil-) 16

ii (Kleine) 81 Wurgvogels 6(1 » (Zee-) 48

n (Witgehalsde)81 „ (Dwerg-Zee-) 48

„ (Zwartkop) 81 „ (Moeras- .. ) 48

Vliegenvangers 8 U „ (Zwarte „ ) 48

\ liegen vogels (Amerikaan- '* Zwaluwachl igen ((«ier-) II

sche) 20 Zwaluwen 25

^ ogels 1 Ijsvogel 8, 18 Zwartkop 27

\ ruchtvogels 2<J IJunx torquilla 85 Zwerfvogels 8

Sluiten