Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. 7S

B. Merovingische munten

C. In Engeland geslagen munten (sceattas) "77

7Q

D. Karolingische munten

Of)

E. Bisschoppelijke munten oyj

In Friesland geslagen munten 80

Penningen 81

De kelderverdieping 83

Steenen doodkisten, graafplaat, doopvonten .... 83

Gevelsteenen 84

De schoorsteen 85

De keuken 86

Het prentenkabinet 87

Amelander huisraad 88

Sitsen 89

De Hindelooper kamers 90

Hindelooper kamer met zeventiende-eeuwsch beschot 91

Hindelooper kamer uit de achttiende eeuw .... 93

Los huisraad uit de beide kamers 94

De verzameling Bisschop (eerste gedeelte) .... 97

Meubelen 98

Beeldhouwwerk 102

Uitheemsch aardewerk 103

Delftsch aardewerk 104

Friesch aardewerk : 107

Zilversmidswerk 108

Koperwerk 109

Verschillende oudheden en personalia 110

Supplement:

Friesch houtsnijwerk 112

Terpoudheden 113

De muts in Friesland 114

Verbeteringen en aanvullingen 116

Sluiten