Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den beugel twee uitspringende oogen, docli in de knoppen geen gaatjes. Grootste breedte van den beugel ongeveer 0.02 M. Inv. no. 1058 met een zilversmidskeur en de ingegraveerde initialen T. T.; inv. no. 1058A met meesterteeken (lelie) en ingepunt jaartal 1611 of 1677.

Zilveren oorijzer bijna gelijk aan de drie voorafgaande num- 49. mers. De aangesoldeerde knoppen zijn iets langer en breeder. Blijkens de keur in Dokkum vervaardigd. Verder heeft liet de ingegraveerde letters: A. I. en het jaartal 1696. Grootste breedte van den beugel. 0.016 M. De uitspringende oogen zijn afgebroken. Inv. no. 1325.

(B) Met vogelkopvormige knoppen en verbasteringen daarvan.

Van zilver, behoudens de knoppen geheel gelijk aan de vier 50. voorafgaande nummers. De aangesoldeerde knoppen hebben boven drie openingen, evenals bij no. 45 en eindigen in een vogelkop met kuif. Keur de letter „V". Breed 0.015 M. Inv. no. 1059.

Van zilver. De vogelkop nog zeer duidelijk, doch grooter. 51. Daarboven twee gaatjes. Gr. breedte 0.024 M. Einde 17e eeuw. Inv. no. 1060. Keur: E. B. Geschenk van Mr. S. van Weideren baron Rengers te IJsbrechtum (1862).

Van verguld koper, vorm als voren doch breeder. In de 52. knoppen twee gaatjes. De vogelkop nog duidelijk, hoewel meer gestileerd. Breedte 0.029 M.; 18e eeuw. Inv. no. 1063.

Van verguld koper, zonder gaatjes in de knoppen, die breeder 53. en meer gestileerd zijn. Breed omstreeks 0.05 M. Twee stuks, waarvan een opgeborgen. De openingen boven aan den beugel springen niet meer uit als oogen, doch zijn gaatjes in de beugel geworden. Inv. no. 1062 en 1062A. 18e eeuw.

Van verguld koper. Omstreeks 1800. Inv. no. 1326. De 54. vogelkop volkomen gestileerd en zonder vergelijking met oudere nummers niet te herkennen. Duidelijke overgangsvorm tot de knoppen in de 19e eeuw. Grootste breedte 0.06 M.

Van verguld koper, behoudens de knoppen bijna geheel ge- 55. lijk aan het vorige nummer en met ingepunt jaartal 1839. De knoppen gelijken thans op een in laag relief gedreven vaas met bloemen. De grondvorm van de knop van no. 54 zit er nog geheel in.

Van zilver, grootste breedte 0.011 M., uit het midden der 56.

Sluiten