Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen keurig gegraveerde jachtvoorstellingen. Begin 18e eeuw. Door een der Friesche drijvers de Lelie? Legaat Ypey.

78. 1763. Zilveren tabaksdoos met deksel van parelmoer, waarin eene voorstelling der kruisdraging gesneden is, met vierregelig vers. Op den bodem staat J. lsma 1763.

Een zilveren tabakspluizer, eindigende in een driemastschip is er met eene ketting aan verbonden.

79. Alsvoren van parelmoer met zilveren beslag. Op het deksel eene voorstelling der musen, op de zijvakken voorstellingen van den koophandel. Midden 18e eeuw, Fransch werk? Legaat Ypey.

80. Zeskantig koperen tabaksdoosje. Gietwerk. Boven de voorstelling van een man te paard, op de keerzijde een leeuw; 17e eeuw.

81. Ovale koperen tabaksdoos met voorstelling van ijsvermaak en inscriptie: „Ter gedagtenis van de ongemeene harde winter in 't, jaer 1712". Keerzijde: familiewapen met onderschrift:

Willem Dercks Wassenaer.

82. Langwerpige koperen tabaksdoos met inscriptie:

Ik vaer gelijk een held nae vergelegen kusten.

Was het niet om het geld veel liever zou ik rusten En blijven op het land en liouwe mijn gemak En drinken een glas wijn en rook een pijp tabak.

83. Twee zakken tabak met opschrift: „de manufactures Impériales".

84. Groote winkelpot voor tabak, van Fransch (?) aardewerk, waarop staat „Manufactures imperiales".

85. Zilveren tabakspot in rococo stijl gedreven. Op den bodem leest men:

Ik ben meegenomen van Enkhuysen over zee En ben aan de Vriesse wal gekomen 1 m.

De met peerd en Slee door Nanne Jouwerts

En Foekjen Tekama 1763.

86. Tabakskomfoor in Lodewijk XIV stijl, ajour bewerkt en voorzien van een gegraveerd wapen der familie Burmania. Keur Leeuwarden, jaarletter F (o. a. in 1721 gebruikt).

Messen, lepels, mangelplanken enz.

87—92. Reeks messen en mesheften, waaronder een van been (87) voorstellende een man met een valk (14e eeuw), uit de terp te Achlum; (88) met de kop van een landman

Sluiten