Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Andere reeksen van door de Germaansche terpbewoners gebruikte voorwerpen, waaronder veel Friesch werk.

Toonkasten 311—320. Haarkammen van been (3 00 — 1000 n. C.) Het in lokaal i. museum bezit hiervan een rijken voorraad uit verschillende

tijden, hier door typen vertegenwoordigd. De oudste werden in de Romeinsche provinciën vervaardigd en aan de Germanen verhandeld. Zij zijn driehoekig (311) of langwerpig vierkant (312) en geheel identiek met kammen uit de 4e en 5e eeuw n. C., gevonden in de Romeinsche baden te Trier (Hettner, Führer durch das Provinzial museum in Trier S. 73). De Germanen maakten deze kammen na en versierden ze soms met specifiek Germaansch dierornament, van welke soort hier o a. twee waarschijnlijk Saksische exempl. liggen, waarvan één (313) met foudraal, gevonden te Hoogebeintum. Een dergelijke eveneens te Hoogebeintum gevonden is afgebeeld bij Mr. Boeles, Friesche terpen, fig. 23, omstreeks uit de 5e of 6e eeuw. Bij de kammen behoorden veelal beenen foudralen. De vierkante kammen uit één stuk been, met twee rijen tanden (315) komen overeen met van elders bekende stukken uit den Romaanschen tijd.

De onversierde, uit één stuk been (316) gesneden kammen met één rij zeer lange tanden, schijnen reeds in het Romeinsche tijdperk voor te komen. Het is echter zeer de vraag of zij als haarkammen gebezigd werden. Het niet versierd zijn en de afwijkende vorm wijst meer op een gebruik als werktuig b.v. bij het weven. Zie afbeelding van een dergelijke kam bij Pleyte, Batavia pl. X no. 7.

321—324. Baardtangetjes van brons.

321. Beneden breed uitloopend en bestaande uit drie bladen.

322. Alsvoren met twee bladen.

323. Smallere vorm met een oorlepel door een ringetje verbonden.

324. Alsvoren. Meerdere in het depot.

De breede vorm schijnt de oudste te zijn De smallere komen ook, met dergelijke instrumenten aan een ringetje hangende, voor in 5e en (ie eeuwsche grafvelden o. a. te Borgstedt in Sleeswijk-Holstein.

325. Messen van been en hout, vermoedelijk voorritueele handelingen gebruikt. Eén is van taxushout. Zie afb. van drie stuks in het 76e verslag v. h. Friesch Gen.

Sluiten