Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V no. 23), die op zichzelf weer in fijne ruitjes verdeeld zijn. Dik baksel, uit de hand gevormd. Uit de terp te Aalzum en gekocht tegelijk met een oorlooze bolpot (603), die geheel den zelfden vorm heeft, doch niet versierd is. Inv. 33 no. 528—29.

605. Alsvoren, even groot. Behalve de krans van driehoekjes ook nog een kring van ingestoken punten, evenals eene Saksische urn bij Holwerda pl. VIII no. 4. Uit de terp te Oudwoude (37aa no. 3), een terp die niet meer tot de echte Friesche kleistreek behoort. De driehoekige indruksels komen veel voor bij Karolingisch vaatwerk te Wijk bij Duurstede ontgraven. Stervormige indruksels komen bij onze groep ook voor.

611—612. Alsvoren behalve dat de uitsteeksels niet meer vrij van den bovenrand, doch daarmede verbonden zijn. No. 611, met stervormige indruksels, gevonden in de buurt van Kollum, bij de kanalisatie van de Zwemmer. Inv. 36 no. 7. No. 612 onversierd. Uit de terp te Aalzum. Inv. 33 no. 373.

D. Frankisch vaatwerk.

Vak 18. 613—623. Merovingische lijkurnen (5e en 6e eeuw n. C.).

Uit de terpen te Hoogebeintum en Beetgum (Friesche terpen, blz. 32 v. v. en fig. 17—22). Gevuld met verbrande skeletdeelen van menschen komen deze urnen voor in dezelfde grafvelden als de boven beschreven Saksische lijkurnen. Ze zijn veel minder talrijk. Meenden wij vroeger o. a. op gezag van den directeur van liet museum te Bonn, dat dit vaatwerk in het buitenland steeds bij onverbrande skeletten voorkomt, althans niet gevuld met verbrande beenderen, thans blijkt uit een vondst te Giessen (Römisch-Germanisches Korrespondenzblatt, 1908 S. 18) dat geheel gelijk, vroeg-Frankiseh vaatwerk soms wel degelijk verbrande skeletdeelen bevat. Onze urnen kunnen dus zeer goed van Franken (kooplieden?) afkomstig zijn die te Hoogebeintum en Beetgum vertoefden.

613—616. Onversierd, met dikken ronden rand.

617—623. Versierd en spitsbuikig.

624—626. Fragmenten van vroeg-Karolingisch vaatwerk. Klinkend hard gebakken, met pijpvormige tuit, één plat oor en ingedrukte vierkantjes. Kleur goud-geel. In Friesland geïmporteerd.

Zie een dergelijk type bij Holwerda, Vr. Beschav. pl. IX, no. 1(5.

Sluiten