Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

671. 15e eeuw. Ovaal koperen stempel met voorstelling o. a. van een abt en omschrift:

Sigillum Dni Abbatis in Dockum.

672 Van een pastoor te Winsum. Ovaal, van koper, met voorstelling van de H. Maria met liet kind en eene knielende

figuur. Omschrift:

Sigillum personae in Winsum.

Gevonden in een stuk land ondei Bayum. Inv. no. 4^U.

672. Van een kanunnik. Ovaal, van lood, met omschrift:

Sigillum Lambert(i) Canonic(i) de Vismar. Inv. no. 418.

673. Rond koperen stempel met omschrift:

Stfgillum) Mibo Dei Pe(rsonae) : O (of C) Bewo.

Gevonden ter plaatse waar het klooster Klaarkamp stond, te Rinsumageest. Inv. no. 424.

674. Rond koperen stempel met omschrift:

S. Henric de Onthoven.

Gevonden bij Kollum. Inv. no. 367.

Draagteekens enz.

675. Rond koperen plaatje met indrukte voorstelling van een heilige en omschrift:

S. Carnelis Verdeun (vertuen) hulpt ons int evigh leven.

Vermoedelijk herinnering aan een pelgrimstocht ^ naar bt. Cornelis Munster bij Aken. Zie Revue de la Numismatique Beige, 1867, pl. I, p. 107.

676. Hartvormig draagteeken van lood met primitief gevormd kruis. Gevonden te Hallum ter plaatse waar het kloostei

Genezareth stond. Inv. 459 A.

677. Omstreeks 16e eeuw. Draagteeken van zilver, a jour bewerkt. In het midden een gegoten beeldje, voorstellende aan de eene zijde de madonna en de andere zijde den heiligen Antonius van Padua. Grootste lengte 7 cM. Gekocht van een zilversmid te Sneek. Inv. 490c/.

678. Drie koperen vingerringen, respectievelijk aan de binnenzijde voorzien van de inscriptie: s. Bonevas, Bonevasius en Bonevasi. Hen werd gevonden ter plaatse waar het klooster Ludingakerk stond.

679. Drie koperen sleutels, middeleeuwsch en gedeeltelijk uit kloosters afkomstig. Zie ook no. 65.

Sluiten