Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

685. Drinkhoorn met zilveren beslag en inscriptie:

l)it hoorn komt die kerk»' van Buxum toe.

Uit liet einde der 16e eeuw. Dergelijke hoorns werden o. a. gebruikt op de rekendagen, wanneer de aftredende kerkvoogden verantwoording deden van hun beheer. Zie ook nos. 125—127.

(ïroote 686. Zilveren avondmaalsbekers.

687. Avond m aalskan van tin uit de kerk te Stiens (1789).

Herinneringen aan regeerings-colleges.

688. Afgietsels van zegels der oudste regeerings-colleges in Friesland, meerendeels afgebeeld in „Friesche oudheden" Leeuw. 1875.

689. Zegelstempel der stad Leeuwarden. Omstreeks 15e eeuw. Alsvoren van de stad Dokkum, uit de 17e eeuw.

690. Loodjes met wapen van Leeuwarden, gebruikt om aan stukken laken te hechten.

691. 1639. Zilveren collecteschaal met gegraveerde wapens en de namen van Vibrandus de Geest en7. en de inscriptie:

Doet den Armen Handreykinge opdat gliy Rycke ghezeghent wordet.

692. Begin 18e eeuw. Vier zilveren bodestaven der stad Leeuwarden, met de namen van diverse boden.

693. Diverse zilveren draagteekens van boden van Friesche gilden.

694. Ballotage zak van den raad der stad Leeuwarden met geborduurd stadswapen en het jaartal 1715.

Los in 695. 16e eeuw. Armenbus afkomstig uit de raadkamer van lokaal !>. Gedeputeerde Staten van Friesland, met inscriptie:

Ayez souvenance des Povres.

I11 het depot bevinden zich meerdere dergelijke armenbussen.

696. Verguld houten kaarsenhouder in den vorm van een uitgestoken arm, 17e eeuw. Afkomstig van het stadhuis te Leeuwarden.

Krijgswezen.

697. Tweehandsch ijzeren zwaard, lang 2.15 M. Inv. no. 185c. Volgens de legende afkomstig van Groote Pier, die van 1515—20 de Saksische benden uit Friesland verdreef.

In bruikleen van de stad Leeuwarden.

Zie den catalogus der Stedelijke Kunstverzameling (W. Eekhotï') blz. 104.

Sluiten