Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

713. Serie brand ij zers, afkomstig van het Gerechtshof te Leeuwarden.

714. Schandsteenen verbonden door een beugel waarmede zij gehangen werden om den hals van mannen en vrouwen van slecht levensgedrag, die er mede te pronk werden gesteld te Leeuwarden. Afkomstig van de-stad. Inv. nos. 139 en 140.

Tijdmeters enz.

In de groote 715—717. Interessante verzameling van zak-zonnewijzers (715), toonkast, astrolabia, zakunsters (716), goudweegschaal¬

tjes (717) (een tiental in het depot) en dergelijke instrumenten, meerendeels van koper, waaronder:

718. Koperen astrolabium, een soort van tijdmeter, blijkens de inscriptie vervaardigd door: P. Gualtheri Matheseos Studiosi A°. 1606, Leouvardiae (Leeuwarden).

De bekende globebeker (1607) van Franeker is zeer waarschijnlijk door denzelfden persoon ontworpen.

Verder is dit vertrek gestoffeerd met de navolgende voorwerpen :

Los in het 719. 16e eeuw. Eikenhouten geldkist met zwaar beslag van

vertrek. ijzer. Inv. no. 735a.

720. Verguld koperen windvaan, afkomstig van de voormalige Nieuwe Toren te Leeuwarden. Omstreeks 1540. Inv. no. 3836. In bruikleen van het Stedelijk Bestuur.

721. Alsvoren van het slot Terhorne-state onder Beetgum, met wapen der Schwartzenbergen.

722. Schoudermantel en mouwomslagen van V e n e t iaansche kant. Tweede helft der 17e eeuw. In bruikleen van het Bestuur van het Sint-Anthony-Gasthuis te Leeuwarden.

723. Reeks Jacobakannetjes en Duitsche kruikjes o. a. Nassau, Siegbourgh, Frechen.

724. Tegeltableau van polychroom Makkumer aardewerk. Omstreeks 1700 vervaardigd en voorstellende een oorlogschip. Zeldzaam, bijna altijd bestaan dergelijke middenstukken voor witte tegelwanden uit blauwe tegels. Afkomstig uit een huis te Bolsward.

725. Groote middeneeuwsche k r u i k van pijpaarde. Alleen de bovenhelft is verglaasd (groen). Gevonden in de duinen op het eiland Schiermonnikoog.

726. 1620. Vier glasramen met in lood gevatte ruitjes, ver-

Sluiten