Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

729. Beneden: blauw Chineesch servies, décor „de treurboom".

Boven: dito servies, décor „Chineesche tempel".

730. Blauw Chineesch servies, décor „de treurboom", ander type als in het vorige vak.

731. Chineesch blauw. Prachtige rolwagens o. a. met décor fransche punt; veer en flesch en drakenrolwagens.

732. Chineesch blauw, o. a. vazen met lijzen.

733. Chineesch blauw, o. a. kraakporselein: borden en klapmutsen, zooals die vooral door de Hindeloopers uitgekozen werden ter versiering hunner bedschuttingen, kasten en schouwen.

734. Blauw Chineesche theeserviezen.

735. De vier bovenste planken; Japansch porselein. Beneden: o. a. Chineesche theekopjes, van buiten bruin.

736. Chineesch blauw: zeer fraaie thee- en koffieketels, kannen en kommen, waarvan enkele met een weinig goud versierd.

737. Negen polychrome schotels met de wapens der provinciën Friesland, Holland, Gelderland, Zeeland en der steden Amsterdam, Namen en Leuven. Verder zeer fraaie Chineesche en Japansche theeserviezen (polychroom).

738. Blauw en polychroom Chineesch theegoed, a jour bewerkt, zoogenaamd „doorgeslagen porselein".

739. Meerendeels blauw Chineesche theeserviezen.

740—741. Blauw Chineesche serviezen: décor „hengselmand" en „Zonnebloem".

742. M a n d a r ij n-p o r s e 1 e i n, polychroom (met goud). Prachtige vazen, borden en kopjes.

Twee Persische koffiekannetjes (aardewerk), met ooren in den vorm van salamanders (verz. J. H. Halbertsma).

743—744. Blauw Chineesche serviezen o. a. décor „de pelikaan".

745. Chineesch blauw: vazen, pullen en puntschalen.

Groote stellen van blauw en polychroom porselein, o. a.

Op de kasten. 746. Stel van vijf rijk versierde Japansche pullen en

Sluiten