Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beddebankje, geheel beschilderd. Vorm als bij no. 832. 851 De bovenregel met voorstellingen uit de geschiedenis van den verloren zoon. Op de zijregels interieurs uit een 17e eeuwsch huis. Naast en tusschen de getande bogen van de voorzijde vergulde, vruchten pikkende vogels (snijwerk). Gedateerd 1720. Dit meubel, reeds in de 17e eeuw voorkomend, werd later verdrongen door de beddetrapjes.

Beddetrapjes, geheel beschilderd. Tweede helft der 852 18e eeuw. Dit meubel schijnt specifiek Hindeloopsch te zijn.

Wieg met los onderstel. Geheel beschilderd. Het 853 voor- en achterschot van boven, bij wijze van bekroning, a jour bewerkt. De versiering van iedere zijde bestaat uit een medaillon met spelende engelen op grijzen ondergrond omgeven door een décor van rozen op donkerrood fond. Het onderstel (zoldertje) is gemarmerd in twee tinten. Midden der 18e eeuw.

Lessenaartje, geheel beschilderd: medaillons en paneel- 854 kussens met grijsblauw fond, omgeven door rankenornament op rooden ondergrond. De medaillons zijn versierd met de voorstellingen van een zeekasteel en verder „geloof, hoop en liefde", gepersonifieerd. 18e Eeuw.

A 1 s v o r e n, hierop o. a. voorstellingen van eene hertenjacht. 855

Prikslee, geheel beschilderd en verguld en met gesneden 856 spiegel, voorstellende eene vrouw met hoorn des overvloeds, gezeten op een paard dat geleid wordt door een op zijne achterpooten staanden leeuw. De zijkanten van boven afgezet door een gesneden rankenornament, daaronder bijbelsche voorstellingen op lichtrood fond o. a. „Mozes in het biezen kistje". De onderkcuit is donkerblauw geverfd en versierd met vergulde sterren. De slee hing n.1. dikwijls aan den zolder. De prikstokken zijn ook beschilderd. Gedateerd 1793. Fraai exemplaar.

Theetafel, zoogenaamde „flap aan den wand", omdat 857 zij, wanneer het theedrinken afgeloopen was, opgeklapt tegen den blauwen tegelwand geplaatst werden. De onderkant van het blad is het fraaist versierd: in het midden een medaillon met bijbelsche voorstelling, daaromheen rankenslingers, waarin vrouwelijke figuren, alles op een licht kreeftrood fond. Aan de dwarslatten vergulde gebeeldhouwde kopjes. Verbasterde balpooten (drie).

Sluiten