Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lindenhout (?). Midden in den bovenregel een ovaal schild met twee kruisen en twee klimmende leeuwen. Midden der zeventiende eeuw.

Het snijwerk heeft den vorm van lauriertakken. Het glas is modern. Denkelijk heeft de lijst voor een schilderij gediend. Breed 1.26, hoog 1.52 M.

885. Vierkante spiegel met gedeeltelijk vergulde, rijk gesneden houten lijst. Bekroond met vijf kleurige wapenschilden, omlijst door lofwerk. Gedateerd i6g4, Nederl. werk.

Op een groen fond, ter weerszijden afgezet door vergulde biezen, loopt een vergulde band waaraan op geregelde afstanden kwasten van bloemen en bladeren hangen. Hoog met bckr. 1.14, z. bekr. 0.84, breed 0.73 M.

886. Bordenrek van notenhout met vier geslingerde dwarsregels. Br. 1.19 M. Ned. werk, 2e helft der 17e eeuw.

887. Zandlooper van groenachtig glas, gemonteerd met donkerkleurig eikenhout. Zestiende eeuw. Hoog 0.33 M.

888. Stoof van eikenhout met koperen hengsel, versierd met snijwerk o. a. het wapen van Cammingha op iederen zijkant. Hoog 0.193 M., br. 0.22 M.

Beeldhouwwerk.

889. Maria, de moeder van Jezus, in smarte over de kruisiging van haren zoon. Gehuld in tot de voeten afhangend, rijk geplooid gewaad, waarvan het bovengedeelte strak onder de armen is opgetrokken. Het hoofd bijna geheel verscholen onder een kap, de handen gevouwen. Klaarblijkelijk maakte dit zeer fijn behandelde eikenhouten beeldje oorspronkelijk deel uit eener kruisigingsgroep. Noord-Nederlandsch werk van omstreeks 1440.

Hoog 0.355 M. Volgens Prof. Vogelsang te Utrecht behoort het hier beschreven figuurtje van verre tot de groep werken waartoe de „visitatie" en de „zingende engelen" in het Nederlandsch museum te rekenen zijn.

890. Een troubadour in Vlaamsch kostuum van omstreeks ijoo. In den linkerhand een harp, die met de punt op den grond rust, in de opgeheven rechterhand een zangrol. Het bovenkleed met dubbele mouwsgaten hangt wijd open, om den schouder een keten met pegels. Van eikenhout en op een geprofileerd voetstuk. Hoog zonder voetstuk 0.255 M. Afkomstig uit N.-Brabant.

891. Heiligenbeeldje van eikenhout, in lang, tot de voeten afhangend gewaad en met uitgestoken handen. Aan den rechterkant een opspringend leeuwtje. Het hoofd ge-

Sluiten