Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

911. Vierkant blaadje met uitgeholde hoeken, van . delftsch aardewerk. Blauw décor in Oostersche stijl: fazaJen dooi een tijger verschrikt. Breed en hoog 0.24 M.

Later geperforeerd om te kunnen hangen.

912. Alsvoren, met blauw décor, voorstellende een vogel op een boom in eene breede omlijsting van bladvormig ornament. Hoog en breed 27.5 cM.

In de rechtsche kast in de voorkamer staat een dergelijk theeblad met pootjes er onder.

913. BI auw Delftsch kaststel van drie achtkantige pullen en twee flesschen, ieder met deksel waaraan knoppen in den vorm van den hond „Fo". Chineesch décor: afwisselend een tempel en een vogel op een bloemtak.

3

Hoog 0.39 M. Gemerkt: 4 en gekocht op Ameland.

"s"

914. P u 1 met deksel. Blauw décor, voorstellende een landschap met vaart en ophaalbrug, in eene gereleveerde omlijsting van rococo krullen. Tweede helft der i8e eeuw.

Merk een bijl (zie no. 921). Hoog zonder deksel: 0.25 M.

915. Theebusje, langwerpig vierkant. Blauw décor in Chineeschen stijl.

Hoog 0 122, breed 0.10 M. Gemerkt: 1716 A B. Het jaartal is blijkbaar aangebracht op een plaats waar reeds enkele letters stonden „c 1 v" ?

916. Theebusje van polychroom Delftsch aardewerk. Uitnemende kwaliteit. Groen, blauw en bruinrood op wit fond.

4

Hoog 0.09 M. Gemerkt: —.

917. Twee kandelaren van blauw Delftsch aardewerk. Achttiende eeuw. Afkomstig uit Hindeloopen.

918. Cylindervormige tulpenvaas. De flauw gebogen buik heeft 22 ronde openingen en is niet versierd. Om hals en voet een blauw décor van rozen.

x

Hoog 0.33 M., diam. 0.20 M. Gemerkt: 7 Dit werk

1 v. d. (verbonden) B.

werd tusschen 1701 — 1703 gebezigd door de fabriek „De Grieksche A",

met van der Beugen als décorateur.

919. Vier gele peren en één appel met groene bladen, van Delftsch aardewerk. Wandversiering; 18e eeuw.

920. Vier dergel ij keappelen en één peer, zonder bladen.

Sluiten