Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEUGDELIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN.

De vraag is derhalve: hoe kan men werkelijk het gevaar voor explosie oi ontploffing absoluut vermijden? Den weg naar het antwoord zal ons een proef wijzen.

In een flesch a met 3 halzen, is in de middelste opening een nauwe buis geplaatst; door middel van een caoutchouc slang stroomt door

~ .1 _! ! • • i n 1 • • 1

een uci ^ij-upeningen gas in cie nescn, terwijl de derde opening b voorloopig met een kurk gesloten blijft. Zoodra het instroomende gas de lucht uit de flesch heeft verdreven, wordt het aan het einde van de nauwe opzetbuis aangestoken. Zoolang b gesloten blijft, blijft het gas rustig branden, opent men echter b, dan zal na eenigen tijd de vlam door de buis naar binnen slaan en de flesch springt met een Hinken knal uit elkaar. De reden daarvan is hoogst eenvoudig. Bij het openen van b is door de, als een schoorsteen trekkende opzetbuis tegelijk met het gas, lucht in de flesch gezogen en zoodra dit in voldoende mate was geschied 0111 het gas-luchtmengsel explosief te maken, is het door de vlam van het gas zelf aangestoken.

Uit deze proef, die behalve met lichtgas met eiken flnmn V£in hr-mrlrriivni-

FIG. 9. r ul"uubv ,uul

lijke stof genomen kan worden, blijkt duidelijk, dat \ooi het plaats grijpen van een explosie, drie voorwaarden vervuld moeten zijn:

1 De gassen of dampen moeten met lucht vermengd zijn; derhalve \T

° J ' > Voorwaarden

zonder lucht geen explosie;

2 De gassen of dampen moeten in een bepaalde verhouding met lucht vermengd zijn; immers niet onmiddellijk na het openen van b trad de explosie in; derhalve,

zonder een bepaalde hoeveelheid lucht geen explosie:

Sluiten