Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de pomp c in het reservoir a geperst wordt en daardoor de vloeistof Aanzuigen van

uit het transportvat ('• aanzuigt. Loopt de pomp nog, wanneer het vat reeds lucht in het

leeg is, dan zuigt ze door leiding k lucht in reservoir b, dat onder den benzinevat 1S

i i• mogelijk.

grond ligt.

Derhalve bestaat er bij het bijvullen van het hootdreservoir een gevaar voor het ontstaan van explosieve gasmengsels, dat op geene wijze met dit systeem op werkelijk afdoende wijze kan worden voorkomen.

3' De installatie is onpraktisch, omdat er behalve het vaste reser- Noodzakeiijkvon b een even groot reservoir a moet zi|n om de vloeistof op te nemen van een

alvorens ze in het bedrijf gaat. Daarbij, glycerine kost F. 18.-per ioo K.G. extra"reservoir'

i , i , , - i - kostbaarheid

zoodat het gebruik van het systeem voor grootere installaties om tinan- uan hpthpvpili cieele redenen is uitgesloten. ' ' .. ™ "

I 1UU1.

Het systeem beveiligt noch tegen ontploffing, noch tegen explosie.

FlG. 21.

Een beknopte, maar gevaarlijke installatie, die in geen enkel opzicht veilig en in meerdere opzichten onveilig is!

Sluiten