Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE GEBRUIKELIJKSTE BRANDGEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN EN HARE TOEPASSING.

Tot de brandgevaarlijke v loeistoffen, die technisch de meeste toepassing vinden, behooren:

i. PETROLEUM-AETHER of GASOLINE, PETROLEUM-BENZINE, LIGROINE en gewone PETROLEUM.

Deze vloeistoffen worden verkregen door z. g. gefractioneerde distillatie van ruwe petroleum. De petroleum wordt daarbij in retorten aan de

leiding en staat overal onder koolzuurdruk, zoodat alle gevaar i.s uitgesloten. De inrichting is uit de schets voldoende duidelijk.

kook gebracht en daar petroleum een mengsel is van verschillende stoffen, waarvan de eene bij lager temperatuur kookt dan de andere, is het mogelijk om, door distillatie bij verschillende temperaturen, de samenstellende bestanddeelen te scheiden.

De dampen, die bij de distillatie ontwijken, worden opgevangen en weer gecondenseerd. Zoo verkrijgt men bij voortdurende verhooging van de distillatie-temperatuur achtereenvolgens de volgende produkten:

Sluiten