Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENIGE RECENTE RAMPEN DOOR BRANDGEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN VEROORZAAKT.

len einde het practisch bewijs te leveren, dat de hierboven aangegeven gevaren bij het omgaan met brandgevaarlijke vloeistoffen niet overdreven zijn, volgt hieronder een zeer beperkte opgave van ongelukken, die in een goed jaar tijd in verschillende landen zijn voorgekomen.

Bij het doen van een keuze uit de helaas onvolledige, maar toch reeds zeer uitgebreide statistiek van rampen, die het gevolg zijn van de onveilige, ja, roekelooze wijze, waarop maar al te dikwijls met het gevaarlijke vocht wordt omgesprongen, is vooral gelet op het gebruik door particulieren, omdat, naar het ons voorkomt, dat in de allereerste plaats moet worden beveiligd. Daarnaast is het oog gehouden op enkele fabrikaties, die ook hier te lande toepassing vinden.

De gevallen, hieronder gemeld, kwamen voor; in een apotheek, in een drogisterij, in een karton- en cellulose-fabriek, bij een botsing van een automobiel, in een automobiel-crarage,

O O "

bij een automobiel op straat, tweemaal, in een chemische fabriek van kunstmeststoffen, in een ijsfabriek,

bij het repareeren van een automobiel, tweemaal, in een restaurant, bij een auto,

bij het afladen van een wagen met chemicaliën,

in een boekbinderij,

in het magazijn van een drogist,

op booten en schepen,

in een distilleerderij,

in een dok,

op een torpedoboot.

Ziehier de détails:

Uit de „Lothringer Bürgerzeitung", Diedenhoven, 21 Maart 1908.

Explosie in den kelder der Löwe-apotheek.

nclt. 1 daga\ o 11 cl werd een mandflesch met benzine aangevoerd, die

o 7

niet behoorlijk was voorzien van het etiket, waarop volgens voorschrift de inhoud en het brandgevaarlijke ervan, duidelijk moet staan aangegeven.

Sluiten